محصول جدیدی از تیم وحدت

دانش کار دانش کار چیست؟

در دهه های اخیر الگوهای مناسبی برای ارتباطات، افزایش درآمد، پیشرفت در کار و کسب، انتخاب رشته و … ارائه شده است. اگرچه تمامی این الگوها صحیح می باشند اما چرا افراد مختلف به نتیجه یکسانی نمی رسند؟ این امر مربوط به شناخت خود فرد است. اغلب برای افزایش سرمایه ی خود، الگوهای مختلفی را امتحان می کنیم اما نتیجه ی مطلوبی را به دست نمی آوریم. به جهت بدست آوردن شناخت، حتی از بعد اقتصادی نیز، نیاز به آگاهی از رفتارهای خود و دیگران داریم. رفتارهای وجودی انسان ها امریست ذاتی و افراد به دلیل قرار گرفتن در اجتماع و خانواده الگوهای رفتاری متفاوتی خواهند داشت. شناخت این رفتارها نیاز به علم روان شناسی دارد که آموزش آن با صرف زمان زیاد و طی دوره های مهارتی بدست می آید. از این رو، برای دستیابی سریعتر به این مهارت، سعی داریم برای شناخت خود و پرسنل و فرزندمان رفتارها را با نرم افزار کاربردی و دقیق «دانش کار» تحلیل کرده.

نتیجه نرم افزار «دانش کار» به شما موارد زیر را نشان می دهد:

  • شناخت و خصوصیات رفتاری فرد آزمون دهنده
  • نحوه ارتباط و تعامل با الگوهای رفتاری

«دانش کار» مناسب چه کسانی است؟

  • اگر میخواهید بدانید فرزند شما در چه رشته و حرفه ای موفق تر است؟
  • اگر میخواهید بدانید که جایگاه مناسب نیروهای شما کجاست و هریک برای چه شغلی مناسب هستند؟
  • اگر می خواهید بدانید با مشتری چگونه ارتباط بگیرید؟
  • اگر میخواهید بدانید کدام حرفه برای شما مناسب است؟

دانش کار حاصل تجربه چندسال تحقیق و بررسی تعداد زیادی از سیستم های تحلیلی می باشد که مطابق با فرهنگ ایرانی اسلامی طراحی شده است